Ziekenhuizen

In Nijmegen zijn de 2 belangrijkste ziekenhuizen het Canisius – Wilhelmina Ziekenhuis en het UMC Radbout ziekenhuis. Beide ziekenhuizen verlenen zorg aan de mensen die dat nodig hebben. Het CWZ ziekenhuis heeft als doel het ontwikkelen van mensen en het continu in staat zijn om innovaties toe te passen. Het is altijd gericht op de vraag van de patiënten en gebaseerd op nauwe samenwerking in het netwerk binnen het CMW ziekenhuis. De visie is het bieden van een geïntegreerd pakket ziekenhuiszorg van buitengewone kwaliteit. De behandelingen kunnen gesubsidieerd worden door de overheid, maar kunnen ook voor eigen rekening zijn.

Naam instelling

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

Adres

Hoofdgebouw CWZ
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

CWZ Waalsprong
Carbatinastraat 4
6515 GM Nijmegen

CWZ Druten
Gebouw Kanaalstaete
Kerkeland 9L
6651 KN Druten 

Polikliniek dermatologie
St. Annastraat 276
6525 HB Nijmegen

Polikliniek plastische chirurgie
Sanadome
Weg door Jonkerbos 90
6532 SZ Nijmegen

CWZ Sanasport
Sanadome
Weg door Jonkerbos 90
6532 SZ Nijmegen

Kantorencomplex Jonkerbosch
Burgemeester Daleslaan 23
6532 CL Nijmegen

Poli Kindergeneeskunde
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

Telefoonnummer

Hoofdgebouw CWZ 024 – 365 76 57    

CWZ Waalsprong 024 – 365 70 80  

CWZ Druten 024 – 365 75 90  

Polikliniek dermatologie 024 – 356 09 26  

Polikliniek plastische chirurgie 024 – 365 82 35

CWZ Sanaspor
024 – 365 77 16  

Kantorencomplex Jonkerbosch 024 – 365 76 57  

Poli Kindergeneeskunde 024 – 365 82 20  

Website

 

www.cwz.nl

Doelgroep

Alle leeftijden

Leeftijdscategorie & Ontwikkelingsfase

Alle leeftijden                                                                   

Visie

Het CWZ biedt voor iedere patiënt een geïntegreerd pakket ziekenhuiszorg van een buitengewone kwaliteit.  

Doelstelling

Zij zijn gericht op het ontwikkelen van mensen en zijn zo continu in staat om innovaties toe te passen. Altijd gericht op de vraag van hun patiënten én gebaseerd op nauwe samenwerking in het netwerk binnen het CWZ. 

Pedagogische werkwijze:

Groepsgericht/ Individueel gericht

Binnen het CWZ zijn er zowel individueel gerichte behandelingen als groepsgerichte behandelingen.

Speciale poliklinieken  

Voor 3 soorten aandoeningen heeft het ziekenhuis een aparte polikliniek voor kinderen:

 

De kinderarts of kinderneuroloog kan u en uw kind verwijzen als er sprake is van:

-        onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten, waarvoor de medicus geen medische verklaring  heeft, zoals bij hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheidsklachten het geval kan zijn;

-        moeite met zindelijk worden: broek- en/of bedplassen, broekpoepen en/of obstipatie;

-        chronische medische problematiek, die van (grote) invloed is op het functioneren van uw kind en/of uw gezin, zoals diabetes mellitus of epilepsie;

-        angst- en/of spanningsklachten, al dan niet samenhangend met lichamelijke klachten of symptomen;

-        eetproblemen, slikangst.

 

Werkwijze

Bij heelkunde, oogheelkunde, orthopedie en urologie kun je via de website van het CWZ afspraken maken.

Voor een afspraak met een specialist voor onderzoek of behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Financiering/Kosten

Behandelingen kunnen worden gesubsidieerd door de overheid, maar behandelingen kunnen ook op eigen kosten zijn.

Samenwerkings-verbanden met andere organisaties

Stichting samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

De overheid heeft een aantal ziekenhuizen aangewezen waar ‘topklinische voorzieningen’ zijn toegelaten. Het CWZ is er een van. Topklinische voorzieningen zijn veelal dure medische technieken. Die worden niet zomaar overal aangeboden. In het CWZ is dat neurochirurgie, PCI (dotteren met het plaatsen van een stent) en ICD (Implanteerbare Cardio Defibrillator). De ziekenhuizen met topklinische voorzieningen zijn verenigd in de Stichting samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).


Bij de status van een topklinisch opleidingsziekenhuis hoort een aantrekkelijk onderzoeksklimaat. Door het stimuleren van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verbetert immers de kwaliteit van de patiëntenzorg. We streven ernaar de wetenschappelijke kennis toe te passen in de zorg. En ook het delen van kennis bij artsen en andere zorgverleners wordt gestimuleerd. Het CWZ heeft daarom een wetenschapscommissie en een wetenschapsbureau. Bij de onderzoeken zijn twee bijzonder hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen betrokken.

Samenwerken met andere ziekenhuizen

Het CWZ is een van de 5 landelijke samenwerkende STZ-ziekenhuizen. Deze partners werken samen aan verdere verbeteringen op het gebied van ondermeer kwaliteit, opleiding, ICT en inkoop.

Veel vakgroepen kennen samenwerkingsverbanden met de andere ziekenhuizen in Nijmegen. Zo wordt er samengewerkt  met het UMC St Radboud op een groot aantal gebieden, zoals slokdarmkanker, prostaatkanker, gynaecologische kanker, geriatrie, kinderdiabetes en kinderastma.

Samenwerken met onderwijsinstellingen

Voor de opleiding van zorgprofessionals werkt het CWZ samen met een aantal onderwijsinstellingen. Een groot aantal medische specialismen in het CWZ leidt arts-assistenten op. Ook biedt het CWZ onderdak aan verpleegkundige en paramedische (vervolg)-opleidingen. Meer informatie over opleidingen in het CWZ.


Naam instelling

UMC St Radboud

Adres

Ingang centraal (24 uur per dag)
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Ingang West (van 7.30 tot 18.00 uur)
Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Ingang Oost (van 7.00 tot 24.00 uur)

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Telefoonnummer

024- 361 11 11

Website

E-mail

www.umcn.nl

 

Doelgroep

Iedereen die behoefte heeft aan zorg

Leeftijdscategorie & Ontwikkelingsfase

Alle leeftijden                                                                   

Visie

Gedreven door kennis, bewogen door mensen.


Het UMC St Radboud is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg. Kennis verbindt patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, en vormt het hart van de organisatie. Vanuit ambitie en betrokkenheid geven medewerkers en studenten inhoud aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen. 

Doelstelling

Het doel van het Radboud is mensen helpen en dat varieert van preventie en genezing tot verlichting van lijden en ongemak. Ze bieden verschillende typen zorg om dit te bereiken namelijk basiszorg, topklinische zorg, topreferente zorg en transmurale zorg. 

Pedagogische werkwijze:

Groepsgericht/ Individueel gericht

Binnen het UMC st Radboud zijn er zowel individueel gerichte behandelingen als groepsgerichte behandelingen.  

Basiszorg
De basiszorg in het Radboud is vergelijkbaar met de zorg die elk algemeen ziekenhuis biedt. Het gaat dan om relatief eenvoudige, veel voorkomende en duidelijk afgebakende medische problemen. Deze zorg is hoofdzakelijk monodisciplinair. Dat wil zeggen vanuit één afdeling, of medisch specialisme.

Topklinische zorg

Onder topklinische zorg valt zorg die alleen mogelijk is in ziekenhuizen met een speciale vergunning. Het Radboud heeft zo’n vergunning. Meestal gaat het om vrij dure behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen, of specifieke deskundigheid nodig zijn.

Topreferente zorg
Dit type zorg wordt alleen in academische ziekenhuizen verleend, dus ook in het Radboud. Topreferente zorg krijgen patiënten die een zeldzame ziekte hebben, of een zeer complexe behandeling moeten ondergaan.

Transmurale zorg
Transmurale zorg speelt zich af in zogenaamde zorg- en behandelketens. Dit zijn samenwerkingsverbanden van zorgverleners binnen en buiten het Radboud. De behandelketens zijn bedoeld voor specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten. Zij krijgen te maken met veel verschillende hulpverleners, zoals specialist, huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut.

Bij kindergeneeskunde zijn er de volgende afdelingen:

 

- Leiding kindergeneeskunde

- Algemene kindergeneeskunde, Kinderpulmonologie, kinderreumatologie
- Kindercardiologie

- Kinderendocriene ziekten

- Kindergastro-enterologie, kinderinfectiologie

- Kindermetabole ziekten

- Kindernefrologie

- Kinderneurologie

- Kinderoncologie-hematologie

- Neonatologie

 

Werkwijze

Door verwijzing

Financiering/Kosten

Behandelingen kunnen worden gesubsidieerd door de overheid, maar behandelingen kunnen ook op eigen kosten zijn.

Ambulance vervoer wordt meestal vergoed.

UMC St Radboud vraagt bij opname in het ziekenhuis een voorschot voor tien dagen aan patiënten die:

- niet kunnen aantonen dat ze voldoende zijn verzekerd.

- uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier van hun verzekeringsmaatschappij kunnen overleggen.

- een behandeling krijgen waarvoor zij een eigen risico dragen.

Bij verpleging langer dan tien dagen, moet na deze periode opnieuw een voorschot worden betaald.

Samenwerkings-verbanden met andere organisaties

GGZ

GGD

MEE

Thuiszorg