Regiokantoor
Fl. Nightingalestraat 1
6543 KT Nijmegen

024 - 373 84 15

www.kleur.eu

l.creemers@kleur.eu

Doelgroep:
Kleur Kinder- en Jeugdzorg ondersteunt kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsbeperking, hun ouders en anderen die nauw bij het kind zijn betrokken. Kinderen bij wie nog onduidelijk is of er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand; kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking; kinderen en jeugdigen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking; kinderen met een ernstige verstandelijke én lichamelijke /zintuiglijke beperking; kinderen en jeugdigen met moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van autisme of een andere psychiatrische stoornis. Wanneer het vanuit de ondersteuningsvraag nodig is, bieden we ondersteuning aan jeugdigen tot 20 jaar. Kleur Kinder- en Jeugdzorg staat ook open voor vragen van kinderen en jeugdigen met uitsluitend een lichamelijke beperking of kinderen met een normale begaafdheid én een vorm van autisme.In de dienstverlening richt Kleur zich voornamelijk op kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsbeperking vanaf de geboorte tot hun 18e jaar.

Visie:
Kleur Kinder- en Jeugdzorg ondersteunt kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsbeperking, hun ouders en anderen die nauw bij het kind betrokken zijn.
Kinderen en jeugdigen groeien doorgaans op binnen het eigen gezin en hun eigen omgeving. Voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking en hun ouders gaat dat niet altijd als vanzelf. Soms hebben het kind en de ouders behoefte aan ondersteuning. De medewerkers van Kleur bieden ondersteuning die nauw aansluit bij de vraag van het kind, de jeugdige, het gezin en de omgeving.
Zo krijgt ieder kind en jeugdige de kans op zijn eigen wijze ‘groot te worden en te zijn’ en kan het kind samen met ouders en zijn sociaal netwerk kleur geven aan zijn eigen leven.

Doelstelling:
Kleur ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsbeperking in hun groei naar volwassenheid en spant zich in om samen met ouders op zoek te gaan naar een passend antwoord op vragen van kind en gezin. De medewerkers van Kleur vervullen een sleutelrol in deze ondersteuning aan kind en gezin. Zij werken met vakmanschap en toewijding en zijn voor hen een betrouwbare ondersteuner.  

Werkwijze:
Individueel gericht:

 • Observatie, diagnostiek, advisering en begeleiding wanneer er bij het kind een vermoeden van ontwikkelingsachterstand bestaat en men nog niet goed weet waarom het kind zich anders ontwikkelt;
 • Ondersteunende begeleiding op school, zodat het kind in de wat moeilijkere situaties extra hulp krijgt;
 • Opvoedkundige ondersteuning  wanneer ouders problemen hebben met het opvoeden van hun kind;
 • Praktische ondersteuning in de thuissituatie om de draaglast van ouders te verlichten zoals hulp bij de verzorging van het kind of ondersteuning bij de invulling van de vrije tijd;
 • Therapieën zoals fysiotherapie, logopedie, psychomotore therapie, muziek-/ speltherapie wanneer het kind vanwege een stoornis of blokkade speciale stimulering nodig heeft;
 • Psychiatrische hulp wanneer er bij het kind mogelijk sprake is van psychiatrische stoornis;
 • Wonen voor het kind, wanneer ouders besloten hebben dat hun kind niet meer thuis kan wonen.

Groepsgericht:

 • Begeleiding van het kind en medewerkers op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal waar het kind wordt opgevangen, zodat het met een steuntje in de rug tussen de kinderen uit zijn omgeving kan blijven spelen;
 • Ontwikkelingsstimulering in een orthopedagogisch dagcentrum of brede school  om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten;
 • Naschoolse opvang/ verlengde dagopvang en vakantiedagopvang voor het kind wanneer het zijn vrije tijd moeilijk kan invullen en/of ter verlichting van de draaglast van ouders
 • Logeren in weekenden, op doordeweekse dagen of tijdens vakanties wanneer ouders even tot rust willen komen of met andere activiteiten even de aandacht wil verschuiven naar de andere gezinsleden

Om voor vergoeding van de kosten van begeleiding in aanmerking te komen en om aanspraak te maken op zorg en ondersteuning van Kleur, heeft uw kind een indicatie nodig. Deze worden aangevraagd bij en vastgesteld en verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE kan u ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie. Voor informatie over de indicatie en/of over de financiering kunt u terecht bij het bureau Cliëntservice of bij een MEE-organisatie in uw regio.

Financiering/kosten:
De kosten van de zorg en ondersteuning van Kleur worden in principe vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Financiering is mogelijk door middel van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.  

Dichterbij (Kleur)

Maak jouw eigen website met JouwWeb