De Hunnerberg

 

1. Doelgroep:

 

In JJI De Hunnerberg zitten jongens en meisjes die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een zogenaamde PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

 

2.   Doel:

De kans vergroten van de kans jongeren op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan.

 

3. Visie:

Door het bieden van een veilig leefklimaat en een positieve benadering geven zij jongeren meer kans op een betere toekomst.” De kernwaarden zijn hierbij bepalend; veilig, positief, kansen en toekomst. Ieder individu is anders daarom gaat de inrichting uit van de  individuele behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van elke jongere die aan hun wordt toevertrouw

 

4. Werkwijze:

De medewerkers van JJI De Hunnerberg werken voor de behandeling van jongeren met YOUTURN, Equip en behandelinterventies.

  • Youturn is een behandelmethode die gericht is op:

-          aanleren van praktische en sociale vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij

-          leren verantwoordelijke te handelen en verantwoorde keuzes te maken;

-          het ontwikkelen van moreel besef;

-          creëren van een positief groepsklimaat, waarin jongeren elkaar helpen en ondersteunen.

  • Tip en Equip:

Equip helpt jongeren om vaak gemaakte denkfouten te herkennen en om te buigen naar verantwoordelijk denken en handelen. Daarnaast vindt een wekelijkse tip-bijeenkomst plaats. Hier geven de jongeren elkaar adviezen en tips over om gaan met lastige situaties uit de dagelijkse praktijk. Om hier goed aan te kunnen werken, streeft de inrichting naar een pedagogisch leefklimaat. Veiligheid, voorspelbaarheid en positieve bekrachtiging zijn hierbij onmisbaar. Net zo goed als jongeren de gelegenheid bieden om te oefenen met gewenst gedrag en, indien nodig, aan te spreken op hun gedrag.

  • Behandelinterventies:

In samenwerking met ouders/verzorgers verzorgt de inrichting de meest geschikte behandeling per individuele jongere. Hiervoor worden erkende gedragsinterventies en GGz-interventies ingezet. Deze richten zich op de oorzaken van probleemgedrag en persoonlijke problematiek.

  • Nazorg:

Als een jongere een jeugdinrichting verlaat, komt hij of zij vaak weer in de oude vertrouwde omgeving terecht. Jongeren hebben na het verlaten van de inrichting ondersteuning nodig op verschillende leefgebieden zoals huisvesting, werk, scholing en begeleiding. Bij vertrek uit de inrichting heeft elke jongere een individueel nazorgplan: een op maat gesneden plan is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle overgang van inrichting naar samenleving.

 

5. Functionarissen:

……………………………..

 

6. Doorverwijzing en samenwerkingsverbanden:

-          Jeugdzorg

-          Het openbaar ministerie

-          Raad voor de kinderbescherming

-          GGz Nederland

 

7. Wijze van financiering:

Wordt door de overheid gefinancierd.

 

8. Contactgegevens:

Locatie Nijmegen (De Hunnerberg)

Postadres
Postbus 1188
6501 BD NIJMEGEN
Tel. (088) 07 41 600
Fax (088) 07 41 603
e-mail
secretariaat.dehunnerberg@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Berg en Dalseweg 287
6522 CH NIJMEGEN

Maak jouw eigen website met JouwWeb