Zaakwaarnemerschap/Onder curatele stelling

  • Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Sommige volwassenen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of een psychiatrische ziekte, zijn niet in staat zelfstandig beslissingen te nemen. Zij worden soms onder curatele gesteld. Minderjarigen zijn ook handelingsonbekwaam.

Vormen van toezicht

Er zijn 3 vormen van toezicht: curatele, bewind en mentorschap. Iemand die onder curatele wordt gesteld, is automatisch handelingsonbekwaam. Dat betekent dat hij over bijna niets meer zelf kan of mag beslissen. Bij bewind en mentorschap blijft iemand wel handelingsbekwaam.

Minderjarigen handelingsonbekwaam

Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam. Voor het verrichten van rechtshandelingen (bijvoorbeeld iets kopen of huren) hebben zij toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger, ouder(s) met gezag of een voogd.

Opheffen handelingsonbekwaamheid minderjarigen

In bepaalde situaties is het mogelijk de handelingsonbekwaamheid gedeeltelijk door de rechter op te laten heffen. Dit heet handlichting. De handelingsonbekwaamheid verdwijnt gedeeltelijk en geldt alleen nog voor bepaalde rechtshandelingen. Handlichting is mogelijk vanaf 16 jaar en moet aangevraagd worden bij de sector kanton van de rechtbank. Er is wel toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger voor nodig. Weigert die toestemming te geven, dan beoordeelt de rechter of de handlichting toch wordt verleend.

Handelingsbekwaam meerderjarigen

Bent u 18 jaar, dan bent u volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. U heeft dan geen toestemming meer nodig van uw wettelijke vertegenwoordigers, ouder (s) met gezag of een voogd.

    Maak jouw eigen website met JouwWeb