De windroos

Samenwerkingsverbanden van SO De Windroos

Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk

De Windroos heeft een samenwerkingsverband met  NIM, dit staat voor Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk.

Visie
NIM Maatschappelijk Werk (NIM) helpt iedereen die hulp vraagt of kan gebruiken. Zij bieden alle mogelijke hulp en zoeken naar oplossingen. Daarbij gaan ze uit van de kracht van mensen, en niet van hun zwaktes.
NIM heeft een grote lokale en regionale binding en werkt nauw samen met huisartsen en organisaties in de regio. Door deze lokale en regionale kennis en contacten kunnen ze cliënten het beste helpen en/of ervoor zorgen dat zij hun weg vinden naar de verschillende instanties.

Laagdrempelig
NIM staat open voor iedereen. Zowel cliënten als verwijzers kunnen hen makkelijk vinden. NIM zoekt ook zelf actief contact met mensen die moeite hebben hun weg in de samenleving te vinden.

Samenwerken
De markt waarop het maatschappelijk werk zich bevindt, is de laatste jaren sterk veranderd. NIM vindt samenwerken belangrijker dan concurreren. Ze helpen cliënten hun weg te vinden naar de verschillende instanties. Samen met cliënten en samenwerkingspartners zoeken ze naar de meeste geschikte oplossingen.

Financiering van SO De Windroos

Het Ministerie van Onderwijs vergoedt het grootste deel van de kosten voor het basisonderwijs. Voor de zaken die het ministerie niet betaalt wordt een kleine ouderbijdrage gevraagd van € 30,-- voor het eerste kind bij op de Windroos en € 25,-- voor het tweede kind.

Overkoepelende organisatie van SO De Windroos

Regie van de Zorg

In 2005 is in Nijmegen een projectorganisatie gestart waarin verschillende instellingen uit Nijmegen vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij om de gezamenlijke schoolbesturen, de kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen, welzijnswerk, het schoolmaatschappelijk werk, de GGD, de REC’s en de gemeente Nijmegen. Het project heet Regie van de Zorg. De betrokken partijen werken samen om het aanbod binnen en buiten de kinderopvang en de school zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en aan elkaar te verbinden.