Ouder en kind training

-          Entréa biedt onder andere de volgende trainingen aan kinderen:

Boosheid onder controle (BOC) – voor jeugdigen van 12-18 jaar die eigen agressie niet kunnen reguleren.

Brusjes – gespreksgroep voor broertjes en zusjes van kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Brugklastraining – kinderen (ook met stoornis binnen autistisch spectrum) leren omgaan met veranderde schoolsituaties bij overgang middelbare school.

Emoties – voor kinderen 5-8 jaar / 9-12 jaar; gericht op het herkennen en onderkennen van emoties, in een  groepstraining of individueel.

Groepstraining Sociale vaardigheid – voor kinderen van 9-12 jaar.

Groepstraining zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst – voor kinderen van 5-12 jaar.

Ik ben speciaal – training voor kinderen (0-18 jaar) met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Ik boek – voor kinderen 6-12 jaar, gericht op eigenheid en zelfbeeld.

Jij en scheiding – groepstraining gericht op het leren omgaan met de scheiding en de nieuwe gezinsituatie.

Rem weg (Stop, denk, doe) - voor kinderen 6-12 jaar met ADHD problematiek.

Spelbegeleiding – voor kinderen van 5 jaar en ouder, in groep of individueel.

Vertrektraining – voor jongeren vanaf 16 jaar met verhoogd risico op thuisloosheid.

Vriendenboek – voor kinderen 6-12 jaar; gericht op het leren omgaan met angsten.

-          Entréa biedt onder andere de volgende training aan ouders:

Beter omgaan met pubers – training voor ouders van pubers.

Gespreksgroep voor ouders – van kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Moeder onder mekaar (MOM) – voor moeders die zich machteloos voelen in de opvoedingsrelatie met hun kind(eren)

Opvoeden& zo – basisvaardigheden in het opvoeden voor ouders.

-          Entréa biedt onder andere de volgende training aan ouder en kind:

Minder boos en opstandig – combinatie groepstraining ouders en groepstraining kinderen van 6-12 jaar; leren boosheid en opstandigheid te hanteren.

Stop 4-7 – voor ouders, kinderen 4-7 jaar, leerkrachten. Kinderen en ouders leren omgaan met druk en dwingend gedrag.

Zorgbekostiging:

Dit is een door de overheid gesubsidieerde organisatie.

 

Contact:
Entrea Centraal Bureau,

Meijhorst 60-10

6537 KT Nijmegen

Telefoonnummer:

024-6788500

Maak jouw eigen website met JouwWeb