Pluryn, Werkenrode Jongeren

Nijmeegsebaan 9

6561 KE Groesbeek

 

Postadres:

Werkenrode

Postbus 9002

6560 GC Groesbeek

Telefoonnummer: 024 399 71 11

klantenbureauwr@pluryn.nl

http://www.pluryn.nl/Website/Werkenrode.aspx

 

 

Doelgroep: De doelgroep bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar een lichamelijke handicap.

 

Visie: Werkenrode geeft mensen met een handicap mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan hun leven. Daarbij richt Werkenrode zich op een voor de cliënt zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving.Voor hulp bij de uitvoering ervan, kan de cliënt bij Werkenrode terecht. Er wordt dan een plan opgesteld dat het best bij hem of haar past.

 

Doelstelling: Het doel is dat de cliënt een zo zelfstandig mogelijk leven leidt in de maatschappij. Jongeren worden bij Werkenrode Jongeren getraind in praktische en sociale vaardigheden en maatschappelijke zelfredzaamheid. De jongere voert zelf de regie over zijn of haar leven. De mogelijkheden en wensen van iedere jongere bepalen de aard en omvang van de ondersteuning die wij hierbij geven.

 

Pedagogische werkwijze: groepsgericht en individueel gericht

De jongeren op Werkenrode leven in woongroepen. De werkwijze is individueel gericht want de mogelijkheden en wensen van iedere jongere bepalen de aard en omvang van de ondersteuning. Er wordt voor iedere jongere een apart plan opgesteld met doelen waaraan gewerkt moet worden. Als eerste is de ondersteuning gericht op het zelfstandig leren wonen.

De afdeling Sociaal Cultureel Werk biedt veel activiteiten op het gebied van vrije tijd. Er zijn hobby's, sporten en cursussen in overvloed. Jongeren die (nog) niet naar een reguliere sportclub gaan, kunnen lid worden van de Sportclub Werkenrode.

Ook is er een mogelijkheid tot logeren voor een langere periode. Ook biedt Werkenrode een mogelijkheid tot naschoolse opvang.

De afdeling Sociaal Cultureel Werk biedt veel activiteiten op het gebied van vrije tijd. Er zijn hobby's, sporten en cursussen in overvloed. Jongeren die (nog) niet naar een reguliere sportclub gaan, kunnen lid worden van de Sportclub Werkenrode.

Ook is er een cultureel centrum Cardo waar cliënten in het internetcafé kunnen surfen en chatten. Ook zijn er discoavonden in Cardo. Op cultureel gebied is er elk jaar een theaterseizoen.

 

Werkwijze: Als de cliënt een zorgvraag heeft kan hij bellen naar het klantenbureau van Werkenrode. Hierna volgt een gesprek om de vraag helder te krijgen. Als de vraag helemaal duidelijk is wordt er samen gekeken naar het juiste antwoord en aanbod. Er kan dan een oriënterend bezoek gebracht worden aan de locatie. Daarna wordt met iemand van het klantenbureau het juiste zorgpakket samengesteld.

 

Kosten: Werkenrode wordt gefinancierd door subsidies van de overheid. De cliënten krijgen de kosten vergoed via de AWBZ. De zorgfinanciering vindtplaats als Zorg in Natura of als PGB. De jongere heeft een indicatie nodig. Een indicatiekan men aanvragen bij het CIZ (CentrumIndicatiestelling Zorg).

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb