Tussenschoolse opvang KION


Nokki is de naam van de professionele tussenschoolse opvang (tso), die KION in samenwerking met NOKIK TSO aan basisscholen aanbiedt. NOKIK TSO is een organisatie uit Haarlem, die actief is op het gebied van de professionalisering van tussenschoolse opvang. KION levert hierin een belangrijke bijdrage met een goed geautomatiseerde administratie en veel expertise in een professionele opvang van kinderen.

 

Hoewel tso kinderopvang is, valt het niet onder de Wet Kinderopvang. De wet- en regelgeving kinderopvang is dan ook niet van toepassing op de tso.

 

Tussenschoolse opvang (tso) bij u in de buurt
KION biedt op veel basisscholen in Nijmegen en omgeving tso. Dit doen wij onder de naam 'Nokki', een samenwerkingsverband tussen NOKIK en KION. Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. Op de basisschool kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang.

Bij elke school waar we de tussenschoolse opvang verzorgen is een zogenaamd overblijfprotocol. Dit is een raamwerk  dat voor elke school opnieuw ingevuld en eventueel aangevuld wordt. Hierin staan alle afspraken over bijvoorbeeld lestijden, accommodatie en regels voor de kinderen. Dit ingevulde raamwerk, het overblijfprotocol, ligt ter inzage voor alle ouders en verzorgers op de school.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb