Jeugdhulpverlening

Doel en doelgroep:

De weg naar volwassenheid is niet altijd even gemakkelijk. Thuis, op school of in de vrije tijd kunnen problemen ontstaan. Bureau Jeugdzorg Gelderland kan helpen bij de oplossing van het probleem of kan jeugdigen leren met dit probleem om te gaan. Jeugdigen, ouders, maar bijvoorbeeld ook hun familie, vrienden, buren, leraren, maatschappelijk werkers of artsen kunnen Bureau Jeugdzorg Gelderland hiervoor inschakelen. Er is altijd wel een Bureau Jeugdzorg in de buurt.

Jeugdhulpverlening is ervan 0- 18 jaar.

 

Werkwijze:

Wanneer een probleem met een jeugdige wordt gemeld, wordt eerst naar de ernst van het probleem gekeken. Als het probleem zo ernstig is dat er wel meteen iets moet gebeuren, dan wordt die hulp ook meteen geboden. Een contactpersoon van Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft dan een eerste gesprek met de jeugdige en zijn ouders. Soms kan de contactpersoon dan al vaststellen wat de jeugdige nodig heeft. Soms zijn er meer gesprekken of psychologische onderzoeken voor nodig.

De contactpersoon schrijft vervolgens in overleg met de cliënt een indicatiebesluit. Met dit besluit heeft de cliënt recht op zorg. In het besluit staat welke zorg een jeugdige nodig heeft en wie deze zorg zou kunnen bieden. Bureau Jeugdzorg Gelderland kan deze hulp zelf aanbieden, maar zal veel vaker zorgen dat een instelling voor Jeugd & Opvoedhulp de juiste hulp biedt. De contactpersoon van Bureau Jeugdzorg Gelderland zal de jeugdige aanmelden bij deze instelling. Na de aanmelding gaat de instelling voor Jeugd & Opvoedhulp met de jeugdige in gesprek over de problemen waaraan gewerkt zal worden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Verder wordt afgesproken of de jeugdhulpverlener van Bureau Jeugdzorg nog betrokken blijft bij de ouder en de jeugdige.

 

Samenwerkingspartners:

Er zijn in Gelderland vijf grote jeugdhulpverleningsinstellingen die verschillende hulpvormen bieden voor jongeren en ouders in Gelderland. Dit kan hulp bij de jongere thuis zijn, een specifieke behandeling, maar bijvoorbeeld ook diagnostiek of het verblijf in een leefgroep of bij een leefgroep. Hieronder benoemen we deze jeugdhulpverleningsinstellingen:

- Bredevoort

- Entrea

- Lijn 5 nove

- Pactum

- Lindenhout

Bij dit punt wordt alleen Entrea uitgewerkt.

Verder vindt u de omschrijvingen onder het kopje spoedeisende hulp