R75

Doel en doelgroep:

R75 is hulp voor jongeren van 12 tot 23 jaar, die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden als huisvesting, financiën, gezondheid, vrije tijd, sociaal netwerk, justitie, werk en scholen. Een speciale groep in de hulpverlening van R75 zijn tienermoeder.

Elke laatste vrijdag van de maand is voor tienermoeders een open spreekuur van 09.30 uur tot 11.30 uur.

 

R75 is ambulante hulp. De jongere heeft gesprekken en afspraken met een maatschappelijk werker. De maatschappelijke werker van R75 helpt en ondersteund de jongere en gaat waar nodig mee naar afspraken met instanties. De jongere krijgt hulp bij het zoeken van onderdak, werk of opleiding of in het contact met politie, justitie, instanties.

Samenwerkingsverband:
R75 is een samenwerkingsverband tussen Entréa en NIM maatschappelijk werk.

 

Zorgbekostiging:

De hulp van R75 is gratis. Als iemand jonger is dan 18 jaar, kan het soms nodig zijn contact op te nemen met Bureau jeugdzorg.

 

Contact:

Entrea Centraal Bureau,

Meijhorst 60-10

6537 KT Nijmegen

Telefoonnummer:

024-3602345