MEE Geldersepoort

Leven met een beperking is niet gemakkelijk. U krijgt te maken met ingewikkelde regelingen en verschillende instanties. U moet allerlei keuzes maken. Dan is het prettig als er iemand is die met u meedenkt. Iemand die naast u staat. 

Kosten
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De overheid betaalt de diensten van MEE. Voor u zijn de diensten daarom gratis

 

Doelgroep

MEE is wegwijzer voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een:

lichamelijke beperking / zintuiglijke beperking / Chronische ziekte / Niet-aangeboren hersenletsel / Ontwikkelingsachterstand / Verstandelijke beperking / Vorm van autisme / Psychische beperking.

 

Visie en doelstelling

In de visie van MEE dient de emancipatie van de mens met een handicap zoveel mogelijk bevorderd te worden. De ondersteuning die MEE biedt gaat uit van de vraag van de cliënt ; MEE geeft personen met een beperking handvaten waarmee ze zelf meer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven, hun huisvesting, zorg, werk en vrije tijd & vorming. De visie van MEE is erop gericht dat ze cliënten flexibele ondersteuning bieden bij hun participatie in de samenleving . Bovendien wenst MEE de samenleving actief medeverantwoordelijk te maken voor het zorgen voor en ondersteunen van mensen met een beperking.

MEE Gelderse Poort wil de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van iedereen met een beperking en degenen die met hen leven, bevorderen.

 

Diensten van MEE Geldersepoort

MEE Gelderse Poort informeert, adviseert en ondersteunt op alle terreinen van het dagelijks leven. U kunt bij ons terecht voor dienstverlening op het gebied van:

- Informatie en advies (algemeen)

- Opvoedingsondersteuning  

- Persoonlijke problemen

- Poliklinische diagnostiek (LVG - Poli 's)

- Sociaal Juridische Dienstverlening

- Informele ondersteuning

- Vrijetijdsbesteding en vorming

- Wonen

- Werken

 

Vormen van opvoedingsondersteuning

- Integrale Vroeghulp 
Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders, bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind (bijvoorbeeld bij een -vermoeden van- een ontwikkelingsachterstand of een motorische en/of verstandelijke beperking. 
- Opvoedingsondersteuning 
De consulenten werken in een gezin met één of meer kinderen met een beperking samen met de ouders. Het streven is gericht op een zo een evenwichtig mogelijke opvoeding. Ook kinderen met autisme kunnen bij deze consulenten terecht. 
De consulenten opvoedingsondersteuning bieden gezinsondersteuning bij vragen en/of problemen rond de opvoeding. 
- Speelleergroep 
In een speelleergroep krijgen ouders al spelend met hun kind specialistische ondersteuning. Centraal staat het stimuleren van de ontwikkeling van het kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Het zijn tevens ochtenden waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen. De speelleergroep is er voor kinderen van 1 t/m 4 jaar. Het is een open groep, waar ouders het gehele jaar door kunnen instappen. 
- Speel-o-theek 
De Speel-o-theken in Arnhem en Nijmegen hebben een zeer uitgebreid aanbod van spelmaterialen, gericht op alle ontwikkelingsfases en vormen van beperkingen. De medewerkers van de Speel-o-theek kunnen u informeren en adviseren.

 

Groepen en cursussen

Naast individuele ondersteuning organiseert MEE diverse groepsbijeenkomsten en cursussen. In een ontspannen sfeer ontmoet u mensen in een vergelijkbare situatie met vergelijkbare vragen. U kunt zo ervaringen uitwisselen en uw gevoelens en gedachten met anderen delen. Hieronder het aanbod groepen en cursussen van MEE Geldersepoort Nijmegen:

Kinderen / jongeren

- Brusjesgroep 8 tot 12 jaar

- Brussengroep 13 tot 16 jaar

- Meidengroep voor moeilijk lerende meiden tussen 12 en 19 jaar over vriendschap, relaties, weerbaarheid en loverboys

Volwassenen

- Cursus sociale vaardigheden voor moeilijk lerende volwassenen

- Cursus omgaan met rouw en verlies

- Training weerbaarheid voor moeilijk lerende volwassenen

- Cursus omgaan met geld voor moeilijk lerende volwassenen 

Ouders / partners 

- Gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar met ontwikkelingsachterstand,   

  verstandelijke beperking of autisme

- Gepreksgroep voor ouders van kinderen van 7 tot 16 jaar met ontwikkelingsachterstand,         verstandelijke beperking of autisme

Gespreksgroep voor ouders van uitwonende kinderen van 12 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking of autisme

- Partnergroep voor mensen met een partner met autisme

- Oudergroep voor ouders die zelf speciaal onderwijs hebben gevolgd

- Speelleergroep voor ouders met kind van 0 tot 6 jaar met een beperking

Verwijzen

U kunt iemand attenderen op de mogelijkheden van MEE Gelderse Poort; een verwijskaart is niet nodig. Twijfelt u of de verwijzing juist is, dan kunt u overleggen met één van onze deskundigen.

 

Contact en adres

Bezoekadres                              Postadres

Einsteinstraat 14                       Postbus 31140
6533 NN Nijmegen                   6503 CC Nijmegen

 

website: www.meegeldersepoort.nl

telefoonnummer (024) 327 27 17

fax: 088 633 00 16

e-mailadres: infonijmegen@meegeldersepoort.nl