Spoedeisende zorg

Met de telefoon: 0900-9955599.
Het team is het gele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor directe raad en daad als kinderen in de knel komen.

Soms loopt de situatie thuis helemaal uit de hand. Bijvoorbeeld omdat ouders slaande ruzie hebben of omdat de psychiatrische problemen van ouders of jeugdige zo groot zijn dat de veiligheid van de jeugdige acuut in gevaar is. Voor die situaties is het team spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg Gelderland binnen 4 uren beschikbaar.
Het team zorgt dat er meteen hulp wordt ingeschakeld, voor het kind en zijn/haar ouders/opvoeders in de leeftijd van 0-21 jaar, en dat de hulpverlening aansluitend aan de crisis van start gaat.
Het enige criterium dat aangeeft wat de zorg spoedeisend maakt, is úw beoordeling van de situatie en met name de veiligheid van het kind:

 • Als je denkt dat een kind zich in een onveilige situatie bevindt waarbij direct zorg of ingrijpen nodig is: bel dan altijd!
 • Als je als huisarts, hulpverlener, leerkracht, begeleider, familielid, buurman er direct behoefte aan heeft een situatie rondom een kind te bespreken en te bepalen welke actie eventueel nodig is: bel dan altijd!

Meestal gaat het bij spoedeisende zorg om een crisis in een gezin. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de spanning hoog oploopt tengevolge van mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Het team spoedeisende zorg heeft 2 taken: raad geven en daadkrachtig optreden.
Raad geven
Als je situaties tegenkomt waarbij kinderen acuut in de problemen óf in gevaar komen óf misschien al zijn, kun je Spoedseisende zorg bellen op telefoonnummer 0900-9955599. Met de medewerker van Spoedeisende zorg kun je overleggen over de beste manier van omgaan met de situatie. Mogelijk is dat gesprek voldoende om je te helpen de juiste weg te bewandelen. Het overleg kan er ook toe leiden dat door de medewerker direct tot daden wordt overgegaan.
Daad krachtig optreden
De melding via 0900-9955599 kan ertoe leiden dat de medewerker van Spoedeisende zorg die je aan de lijn krijgt, direct in actie komt. Hij komt dan meestal zelf naar de plaats waar het probleem zich voordoet en beoordeelt welke actie moet worden ondernomen. In zeer ernstige en gevaarlijke situaties wordt direct hulpverlening in de thuissituatie ingezet. Als dit nodig is, kan het kind direct naar een veilige plek worden overgebracht. Liefst bij familie of vrienden, maar er zijn ook altijd enkele crisisopvangplaatsen beschikbaar. Dit middel wordt alleen in uiterste nood ingezet.

 Als het nodig is komt het team Spoedeisende zorg direct in actie. Ook kan gelijk hulp door de jeugdzorginstellingen ingezet worden. De grote kracht van Spoedeisende zorg is dus: snelheid en onmiddellijke hulpverlening in crisissituaties. Die hulpverlening wordt bij voorkeur thuis ingezet, zodat het kind thuis kan blijven of zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.

Wie kan bellen?
Kinderen of ouders kunnen uiteraard zelf bellen, maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving te maken krijgt met kinderen die zich in een acuut onveilige situatie bevinden. Bijvoorbeeld huisartsen, politieagenten, leerkrachten, maatschappelijk werkers, buren, familieleden of vrienden kunnen bellen om advies te vragen of hulp in te roepen.
Wat kan SEZ voor je doen?
De hulpverlener komt bij  je thuis. Midden in de crisis. Wat kan hij of zij dan voor u doen?

 • Zorgen dat het rustig wordt. Als er alleen maar geschreeuwd wordt en niemand luistert, dan kan er ook geen oplossing gevonden worden.
 • Zorgen dat het veilig is voor iedereen. Dus: niemand slaat, niemand scheldt, niemand dreigt.
 • Praten met iedereen die bij de crisis betrokken is. In ieder geval de ouder(s) en het kind. Iedereen mag zeggen wat hij of zij ervan vindt. Ook al ben je niet met elkaar eens.
 • Op die manier probeert de hulpverlener duidelijk te krijgen wat het probleem is en waar het door wordt veroorzaakt. Wanneer dit duidelijk is dan kan SEZ aan een oplossing werken.
 • Samen een oplossing bedenken, voor dit moment maar ook voor morgen. Belangrijk daarbij is: iedereen moet eraan meewerken. Ook al vindt je dat een ander het probleem veroorzaakt.
  Er kan alleen iets veranderen als je allebei daar je best voor doet. Wat verder ook belangrijk is: een oplossing moet veilig zijn voor iedereen, voor het kind en voor de ouders.
 • Meer hulp regelen als dat nodig is.
  Soms kan je als ouders weer verder met je kind, zonder hulp. Soms is het probleem daarvoor te ingewikkeld.

Meer hulp regelen
Spoedeisende zorg kan de volgende hulp regelen:

 • Een hulpverlener (van een andere jeugdzorginstelling) kan al de volgende dag bij je komen om je verder te helpen. Hij heeft zes uur per week de tijd voor je, gedurende vier weken. Hij kan samen met je verder zoeken naar een oplossing van de crisis. Dat is hard werken, voor ouders en kind. Maar het is ook de moeite waard.
 • Soms is het nodig dat een kind even ergens anders verblijft, omdat het thuis niet veilig is omdat de problemen te groot zijn geworden. Dat is niet leuk, maar wel beter. Als het lukt om bij vrienden of familie een plekje te vinden voor een paar nachten, dan is dat prima. Als dat niet kan, dan regelt SEZ een plekje in een crisispleeggezin of in een leefgroep. Dit is voor een korte periode. In dit geval staat de volgende dag een hulpverlener bij je op de stoep om samen een plan te maken hoe je kind zo snel mogelijk weer terug naar huis kan. Je kunt contact houden met je kind in de periode dat hij/zij ergens anders verblijft. Als het maar veilig is, voor kind en ouders.
 • Als er meer hulp nodig blijkt, of langer durende hulp dan zal de hulpverlener samen met SEZ proberen die hulp zo snel mogelijk te organiseren, zodat je na de periode van vier weken niet in de steek gelaten wordt.