Tandem

Doel/Missie en visie

Tandem wil mensen ondersteuning bieden, zodat ze volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Ze willen deze missie realiseren door de medewerkers en middelen zo goed mogelijk in te zetten. Of in één woord samengevat: meedoen!


Werkwijze(individueel en groepsgericht)

Ze bedienen hun doelgroepen, door ze op te zoeken op plekken, waar ze vanzelfsprekend te vinden zijn. Ze willen ervoor zorgen dat ze meedoen in de samenleving. Dit doen ze door de groep waartoe iemand behoort sociaal in te bedden. Het uitgangspunt daarbij is: toegankelijk en laagdrempelig werken. De wijkteams voeren hun activiteiten en projecten uit voor de gemeente Nijmegen en andere opdrachtgevers vanuit twee stedelijke regio’s: Noord en Zuid.

De werkwijze in steekwoorden:


-          mogelijkheden van mensen zijn uitgangspunt

-          bevordering van zelfredzaamheid en gemeenschapszin

-          preventief en naar buiten gericht

-          benadering van groepen

-          informeel en gericht op sociale inbedding van de doelgroep

-          dichtbij en laagdrempelig

-          beoogt evenwicht in samenleving

-          projectmatig werken

-          expertise in participatiemethodieken


Functionarissen

Zie organogram. De organisatie werkt ook met vrijwilligers. Deze staan niet vermeld in het organogram maar zullen onder de wijkteams vallen. 


Pedagogische visie

Tandem gaat uit van de krachten die de mensen al hebben. Zij willen die versterken om zo de draagkracht te vergroten.


Doelgroep

Tandem heeft alle activiteiten gebundeld in acht clusters. Onder deze hoofdcategorieën zijn weer diverse activiteiten gekoppeld.

 

  1. Jongeren op straat (ambulant jongerenwerk)
  2. Jongeren onder dak (accommodatiegericht jongerenwerk)
  3. Buiten school (naschoolse activiteiten)
  4. Thuis in het gezin (laagdrempelige opvoedingsondersteuning)
  5. Sociaal makelaar (coördineren van ketens en netwerken)
  6. Integratie in wijken en buurten (bevorderen van integratie in wijken en buurten)
  7. Voorkomen is beter dan genezen (preventie probleembewoners)
  8. Bewoners aan zet (ondersteuning van vrijwilligers en intermediairs)

 

Ambulant Jongerenwerk

Jongeren brengen veel tijd op straat door: beetje lummelen, pronken, uitdagen, praten, lachen, mopperen, roken … Ze zoeken elkaar op en als vanzelf ontstaan er plekken voor verschillende groepen. Die contacten zijn voor de opgroeiende jongeren heel waardevol. Er zijn echter ook risico’s: drugshandel en –gebruik, conflicten met andere groepen en buurtbewoners.

De ambulante werkers van Tandem zoeken contact met jongeren van twaalf tot achttien jaar, die niet uit zichzelf naar georganiseerde activiteiten komen.

 

De jongerenwerker bouwt een relatie op met de jongeren op straat. Samen analyseren zij de situatie: zijn er problemen, waaraan hebben de jongeren behoefte, welke mogelijkheden zijn er? Afhankelijk daarvan ontwikkelt hij of zij een aanbod op maat. Dat kan zijn vanuit het bestaande aanbod van Tandem of andere organisaties, maar ook iets heel nieuws.

 

Jongeren die duidelijk niet zijn opgewassen tegen de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, probeert de jongerenwerker te plaatsen bij het netwerk jeugdhulpverlening. Als de groep conflicten heeft met een andere groepen of met de omgeving, bemiddelt de werker en helpt mee aan een oplossing. Uitgangspunt is altijd,  de belangen van de jongeren zo goed mogelijk te behartigen en tegelijk schade voor anderen te beperken.

 

Samenwerkingspartners:

Hulpverlening, Boog-netwerken, politie, gemeente, woningcorporaties, bewonersorganisaties.

 

Accommodatiegericht jongerenwerk

Er wordt een veilige en huiselijke ruimte aangeboden waar de jongeren terecht kunnen voor bijvoorbeeld een kop thee, spelletjes enz. Het is een plek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich kunnen uiten. De jongerenwerkers organiseren activiteiten waar de jongeren aan kunnen deelnemen. 

 

Naschoolse activiteiten

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar organiseert Tandem samen met andere organisaties leuke activiteiten na schooltijd. Je kunt bijvoorbeeld koken, knutselen, sporten, computeren. Die activiteiten vinden plaats op de Open Wijkschool of andere locaties in de wijk, zoals een sportveld of -zaal. In de zomervakantie is er de Tandem Zomertour waarin kinderen en jongeren niet de kans krijgen om zich te vervelen. Want daarvoor is elk jaar het programma veel te leuk en uitdagend. Klik door op activiteiten en de wijk om te achterhalen wat er voor kinderen in de buurt wordt georganiseerd.

 

 

Laagdrempelige opvoedingsondersteuning

Hier valt bijvoorbeeld Spel aan Huis onder. De ouders kunnen zelf een afspraak maken. Het is vrijblijvend en gratis, dus voor ouders makkelijk toegankelijk. Bij Spel aan Huis wordt er gespeeld met het kind (1,5 – 6 jaar) en kan er extra aandacht besteed worden aan taalontwikkeling en andere knelpunten in de opvoeding. Ook is er Home-Start. Home-Start is een programma dat kosteloos (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met een kind van zes jaar of jonger. De vrijwilligers van Home-Start, die zelf ervaring hebben met opvoeden, gaan wekelijks bij 'hun' gezin op bezoek om emotionele en praktische steun te bieden. Met de coördinator van Home-Start wordt besproken hoe Home-Start u kan helpen. De vragen van de ouders zijn daarbij het uitgangspunt; de ondersteuning wordt afgestemd op wat zij nodig hebben. Daarna wordt een vrijwilliger aan hen gekoppeld. De ondersteuning duurt minimaal drie maanden en maximaal een jaar.


Wijze van financiering

Onze grootste opdrachtgever is de gemeente Nijmegen waarmee Tandem budgetovereenkomsten heeft. We hebben duidelijke afspraken over doel, doelgroep, activiteit, locatie en beoogd resultaat van de diverse opdrachten. De komende budgetovereenkomst loopt van 1 januari 2007 tot 1 januari 2010.

 

Activiteiten per wijk

Om het contact met de klanten zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden, heeft Tandem op zes plaatsen in de stad ‘werkpunten’ ingericht. Dit zijn accommodaties waar de activiteiten van Tandem plaatsvinden. Buurtbewoners en medewerkers van Tandem kunnen daar bijvoorbeeld overleggen. 

Tandem heeft de activiteiten ingedeeld per wijk en per doelgroep. De indeling ziet er als volgt uit:

Doelgroep kinderen: 4 - 12 jaar

Klik voor alle activiteiten en voorzieningen op uw wijk

- Centrum

 - Zomertour en andere vakantieactiviteiten (ook in alle andere wijken)

- Oost

 - Kinderclub 

 - Kinderhuiskamer 

 - Wijkcentrum 

- Oud- West

 - Kinderhuiskamer

 - Open Wijkschool

 - Wijkcentrum 

- Nieuw- West

- Kinderhuiskamer

- Open Wijkschool

- Ouder Kind Centrum

- Spel aan Huis

- Sporten

- Lindenholt

- Open Wijkschool

- Sporten

- Noord

- Midden

- Buurtcentra

- Kinderhuiskamer

- Open Wijkschool

- Ouder Kind Centrum

- Zuid

- Kleurrijk Hatert

- Open Wijkschool

- Ouder Kind Centrum

- Spel aan Huis

- Dukenburg

- Kienderkloeb

- Kinderclub

- Kinderhuiskamer

- Kinderoppas

- Open Wijkschool

- Ouder Kind Centrum

- Spel aan Huis

- Wijkcentrum

 

Doelgroep Jongeren: 12 - 21 jaar

Klik voor alle activiteiten en voorzieningen op uw wijk

- Centrum

- Ambulant Jongerenwerk (ook in alle andere wijken)

- Jongerenbus Tandem 

- NTV online nieuwe afleveringen (ook in alle andere wijken)

- Zomertour en andere vakantieactiviteiten (ook in alle andere wijken)

- Oost

- Jongerencentra

- Wijkcentrum

Oud- West

- Jongerencentrum

- Jongerenwerk Buurtcentrum

- Sporten

- Nieuw- West

- Jongerencentra

- Lindenholt

- Girlsroom

- Jongerencentrum

- Jongerenhuiskamer

- Ondersteuningsteam

- Sporten

- Noord

- Jongerencentra

- Midden

- Buurtcentrum

- Cruyff Court

- Dames/meisjesvoetbal

- Jongerencentrum

- Zuid

- Jongerencentra

- Kleurrijk Hatert

- Ondersteuningsteam

- Ouder Kind Centrum

- Sporten

- Dukenburg

- Sporten

- Jongerenbus Tandem

- Jongerencentra

- Kinderhuiskamer

- Meidengroep

- Open Wijkschool

- Spel aan Huis


Overig

Verwijsindex

Tandem is vanaf januari 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen (VIRN). De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een signaal in Verwijsindex. Bijvoorbeeld omdat de professional zich zorgen maakt over de woonomstandigheden, geldproblemen, drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, gedragsproblemen, criminaliteit of pesten. In de Verwijsindex wordt alleen vermeld om wie het gaat: naam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, wordt niet vermeld.

Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is. Jongeren van 16 jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.  

In het systeem worden signalen over kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar uit de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn gedurende maximaal twee jaar opgeslagen.

 

Contact

Centraal Bureau

OPUS, Julianaplein 1, Nijmegen

Postbus 1547, 6501 BM Nijmegen

T.

(024) 365 01 11

F.

(024) 360 01 20

E.

info@tandemwelzijn.nl

 

Regio Noord

OPUS, Julianaplein 1, Nijmegen

6524 AG Nijmegen

T. (024) 365 01 70

F. (024) 360 01 20

E. regio.noord@tandemwelzijn.nl

 

Regio Zuid

Winkelsteegseweg 7-9

6534 XB Nijmegen

T.

(024) 355 34 68

F.

(024) 355 01 92

E.

regio.zuid@tandemwelzijn.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb