Active Care

1.      Doelgroep:

Active Care richt zich op jongeren tussen de 10 en 19 jaar met een ontwikkelingsprobleem- en/of gedragsstoornis. Deze jongeren hebben allemaal een ‘’normale’’ intelligentie.

2.      Doel

De jongeren een ontspannen weekend- en vakantieopvang aanbieden door deze jongeren een ontspannen weekend aan te bieden, waarin de jongeren worden gestimuleerd om hun  unieke mogelijkheden te ontdekken.                                                

3.      Visie

De jongeren wordt een geweldige tijd geboden, zonder dat ze constant tegen hun beperking aan hoeven te lopen. Daarnaast wordt de rest van het gezin tijdelijk ontlast.

 

Deelnemers;

-          worden middels gezamenlijke activiteiten in de gelegenheid gesteld en ondersteund en gestimuleerd om sociale contacten op te doen.

-          zijn even uit hun dagelijkse omgeving, wat hen ontspanning en energie oplevert. maken, onder vakkundige begeleiding, kennis met nieuwe situaties en activiteiten.

-          kunnen zich spiegelen aan leeftijdsgenoten met dezelfde of soortgelijke beperkingen en ervaren dat zij geen uitzondering zijn.

-          worden versterkt in zijn/haar zelfbeeld, doordat ze zichzelf kunnen en mogen zijn.

 

Gezin;

-          wordt één weekend per maand of tijdens vakanties ontlast van de extra energie die een gezinslid

met een beperking oplevert.

-          kan er op vertrouwen dat de deelnemer een leuk weekendje uit heeft, begeleid door vakkundige mensen die weten wat de deelnemer bezighoudt.

-          doet energie op om er samen weer voor te gaan.

-          krijgt meer kennis over de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer waardoor de communicatie onderling versterkt kan worden.

Tijdens de weekenden is het belangrijk dat we allemaal op de hoogte zijn van onze visie. Wanneer helder is wat we van elkaar verwachten, kunnen we tevens duidelijk zijn naar de deelnemers. Duidelijkheid schept rust, zowel voor de begeleiding als voor de deelnemers.

4.      Werkwijze

Active Care biedt een gestructureerd dagprogramma waarbij de jongeren op de juiste manier worden gestimuleerd en begeleid om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Op deze wijze wordt getracht het zelfbeeld, middels kleine en grote overwinningen, te vergroten. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en aandacht die onze jongeren nodig hebben om aan het programma deel te nemen. 

5.  Functionarissen

Het team van Active Care bestaat uit 20 begeleiders die kundig zijn en ervaring hebben met jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Daarnaast hebben zij kennis van ontwikkelings en-of gedragsstoornissen waarmee de jongeren en hun gezinnen mee kampen.

6. Wijze van financiering:

Active Care biedt AWBZ geïndiceerde zorg , welke kan worden bekostigd uit het persoonsgebonden budget.                                                                                                                                                                              

7. Contact:

Active Care

Postbus 505

6500 AM Nijmegen

024- 8488988