Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Een zorgboerderij speelt in op wat iemand kan.

Je hebt zelfstandige boerderijen, waar de boerderij het eigendom is van een agrarisch gezin en er bestaan instellingboerderijen, waar de boerderij eigendom is van een zorginstelling. Je hebt ook tussenvarianten. Wat zorgboerderijen gemeen hebben, is dat de sfeer uitstekend is en dat er wel gewerkt wordt, maar er toch ruimte, structuur en ontspanning is.

 

Zorgboerderijen bieden verschillende vormen van zorg.

  • Dagbesteding of arbeidstraining voor een aantal dagdelen per week.
  • Boerderijen waar zorgvragers zowel werken als wonen.
  • Boerderijen met specifiek logeeropvang in het weekend of vakanties.

De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Hoeveel zorg en begeleiding verschilt per persoon. Ook zijn er boerderijen die sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek bieden. Het werk op de boerderij is dan bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te doen.

 

Er zijn zorgboerderijen voor:

  • Mensen met verstandelijke beperking, met psychische of sociale problemen en een lichamelijke beperking.
  • (Ex)-verslaafden en (Ex-)gedetineerden.
  • Mensen met autisme.
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel.
  • Jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.
  • Leerlingen uit het speciaal onderwijs.

 

Er moeten een aantal dingen geregeld worden voordat je naar zo’n zorgboerderij toe kan. Je moet eerst kijken welke zorgboerderij bij je past. Daarna moeten er afspraken gemaakt worden over wanneer je komt, de begeleiding en de kosten. Dagbesteding, begeleiding of arbeidstraining op een zorgboerderij kost namelijk geld. De tarieven lopen uiteen, per zorgvrager verschilt het hoeveel begeleiding nodig is. Een manier om de zorgboerderij te betalen is het PGB of door middel van geld van de gemeente of van de uitkeringsinstantie (zoals AWBZ).

 

Zorgboerderijen

Maak jouw eigen website met JouwWeb