Reclassering van het Leger des Heils

Deze instantie wil er voor zorgen dat de jongere het liefst nooit meer met justitie in aanraking komt. Dit doen ze door met de jongere kennis te maken en te kijken wat er gebeurd is. Ze adviseren de rechters over de situatie en geven advies voor de op diegene gerichte situatie passende straf. Daarbij kijken ze naar de achtergrond, gezinssituatie, het belang van het werk en/of opleiding en nemen dat mee in het advies.

 

Tijdens de eventuele straf houden ze contact en zijn ze eigenlijk al bezig met het voorbereiden van de tijd na de straf. Ze hebben daarover contact met de directie van de gevangenis of inrichting waar de jongere zit en kijken of er trainings- of scholingsprogramma’s geschikt zijn voor de jongere. Deze trainingen zijn er op gericht diegene te helpen je eigen gedrag beter te herkennen en probleemgedrag te veranderen. (www.jeugdzorgenreclassering.nl)