Naam instelling

KansPlus

Adres

Postbus 40012
6504 AA Nijmegen

Bezoekadres:
Ds. Creutzbergweg 3
6532 XP Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 3776030

Website

E-mail

www.kansplus.nl

theo.vandelft@mookenmiddelaar.nl

 

Doelgroep:
KansPlus is een belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Alle leeftijden.

 

Visie:
KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke handicap. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.

 

Doelstelling:

Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

● Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden.

● De zorg moet uitgaan van een 'duizendsporen-beleid': zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

● De erkenning dat geloofs- en levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor verenigingsactiviteiten.

● De 'Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten' van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn.

● De overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden.

● De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere ouderverenigingen en waar mogelijk samenwerken met andere betrokkenen. 

Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

● Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden.

● De zorg moet uitgaan van een 'duizendsporen-beleid': zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

● De erkenning dat geloofs- en levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor verenigingsactiviteiten.

● De 'Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten' van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn.

● De overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden.

● De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere ouderverenigingen en waar mogelijk samenwerken met andere betrokkenen.

 

 

Werkwijze:

De dienstverlening die KansPlus biedt, biedt zorg door middel van een groepsgerichte- en individueel gerichte werkwijze.
Groepsgerichte werkwijze:
● Organiseren van themadagen.
● Uitbrengen van het contactblad in samenwerking met het GVO.
● Een platform voor ontmoeting en uitwisseling vanervaringen en ideeën.
● Activiteiten voor ouders, verwanten en mensen met eenverstandelijke handicap.
Individuele werkwijze:
● Geven van individuele adviezen.
● Ondersteuning geven aan het tot stand brengen van woonvormen voor volwassenen en kinderen in de regio Nijmegen.
● Advies en zonodig bemiddeling bij contacten metzorginstellingen.

Ouders, broers en zussen en naasten van mensen met een verstandelijke handicap kunnen zich aanmelden om lid te worden van KansPlus. Vervolgens kunnen leden zelf aangeven op welk gebied zij informatie of advies willen of aan welke activiteiten in de regio zij willen deelnemen. Dit gaat via het telefoonnummer van de ledengroep in de regio Nijmegen. Lid worden kan via de site van KansPlus.

 

FInanciering/kosten:
Ouders, broers en zussen en naasten van mensen met een verstandelijke handicap kunnen lid worden van KansPlus voor
€ 35,- euro per jaar (2010). Leden ontvangen daarvoor vijf keer per jaar het verenigingstijdschrift PlusPunt. Ook kunnen leden voor informatie en advies bellen met KansPluslijn en zijn ze welkom bij activiteiten van KansPlus in de regio Nijmegen. Er is geen vergoeding van verzekeringen of overheidsinstellingen voor leden van KansPlus. 

KansPlus