Entrea

De naam zegt het al: spoedhulp is nodig bij spoedeisende situaties. Het team Spoedeisende Zorg van Bureau Jeugdzorg verwijst de cliënt door naar Entréa en meldt dat de situatie dringend is. Eén van onze medewerkers neemt binnen 24 uur of de eerst volgende werkdag na de melding contact op met het gezin. Samen bespreken we dan de situatie. Het  team ambulante spoedhulp kan gedurende een korte tijd -maximaal vier weken-  ambulante hulp geven. Als het nodig is kan deze hulp worden gecombineerd met verblijf, bij voorkeur in het netwerk van het gezin. Voor ambulante spoedhulp is geen indicatie, maar wel een besluit spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg nodig.

Maak jouw eigen website met JouwWeb