Visio

Javastraat 104

6524 MJ Nijmegen

Telefoonnummer: 088 585 89 40

www.visio.org

nijmegen@visio.org

 

Doelgroep: Onze diensten zijn er voor kinderen en volwassenen die slechtziend of blind zijn. Alles leeftijden.

 

Visie: Met vakmanschap en bezieling begeleiden wij onze cliënten en leerlingen bij een zo zelfstandig mogelijk leven. In onze dienstverlening staat de vraag van u als cliëntcentraal. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

 

Doelstelling: Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. Bijvoorbeeld door advies te geven over hulpmiddelen, praktische trainingen te geven en begeleiding te bieden bij wonen, werken of emotionele verwerking.

 

Pedagogische werkwijze: individueel gericht

Als een bril niet meer helpt en er geen oogheelkundige behandeling meer mogelijk is, komt Visio in beeld. Uw wensen en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van onze dienstverlening. In overleg bepalen we wat de hulpvraag is. Na het opstellen van een zorg- of begeleidingsplan leggen we de afspraken vast in een overeenkomst voor zorg en dienstverlening.

 

Kosten: Aan de meeste diensten van Visio zijn geen kosten verbonden. Deze zorg wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uw aanmelding bij Visio loopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat onderzoekt of u voor zorg in aanmerking komt.

Voor onderwijs geschiedt de financiering door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hiervoor geldt de toelatingsprocedure voor cluster 1-scholen (speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking).

 

Samenwerkingsverbanden: Visio streeft naar een optimale samenwerking met andere hulpverleners.

Maak jouw eigen website met JouwWeb