Jeugdreclassering

Doelgroep en doel:

De jeugdreclassering begeleidt jeugdigen tussen 12 en 18 jaar, die met de politie in aanraking zijn gekomen en een proces verbaal hebben gekregen, bijvoorbeeld bij diefstal, geweldsdelicten of vernieling. Voor elke jeugdige wordt een op maat gesneden begeleidingsplan gemaakt met als belangrijkste doel te voorkomen dat hij de opnieuw strafbare feiten pleegt. (www.jeugdreclassering.nl)

Kort samengevat: Jeugdigen begeleiden om op het rechte pad te komen.

 

Werkwijze:

De jeugdreclassering start op het moment dat de politie naar aanleiding van een opgemaakt proces-verbaal een minderjarige meldt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ook begeleiden ze jongeren op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming op vrijwillige basis.

Activiteiten zijn gericht op het geven voorlichting en advies aan de betrokken justitiële instanties, het begeleiden van de jongere in opdracht van de officier van de justitie of de rechter en het coördineren van taakstraffen. Daarbij onderscheiden ze de volgende aspecten:

-          Voorlichting en advies;

-          Hulp en steun bij (schorsing) preventieve hechtenis;

-          Begeleiding voor, tijdens en na de rechtszitting en eventuele detentie. (www.jeugdzorgenreclassering.nl)

Detentie = door gedrags- of ontwikkelingsproblemen kan een jongere in een justitiële opvanginrichting of een behandelinrichting belanden. Jongeren in een detentie krijgen onderwijs en vorming. Voor een goede terugkeer in de maatschappij verzorgt een justitiële jeugdinrichting ook een Scholings- en Trainingsprogramma (STP) en proefverlof. (www.kenniscentrumcrossover.nl)

Instanties waar je terecht kunt:

Wanneer je in aanraking bent gekomen met justitie heb je recht op reclasseringshulp.

Die wordt gegeven door Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering of de Reclassering van het Leger des Heils. Deze drie organisaties werken samen vanaf 1995 onder de naam: ‘De Reclassering’.

 

Contact:

 Jeugdreclassering Gelderland

Arnhemsestraatweg 348

6881NK

Velp gld

026-3684684