Kentalis

Kentalis

Contact 

heerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel

Postbus 7
5270 BA Sint-Michielsgestel

 

Telefoon (073) 558 81 11

Teksttelefoon (073) 558 83 78

Telefax (073) 551 21 57


www.kentalis.nl
info@kentalis.nl


Doelgroep
kentalis is een organisatie voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar die doof, slechthorend, doofblind of autistisch zijn of moeite met spraak en taal hebben.

Visie en doelstelling
Aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, biedt Kentalis de best passende toegang tot actuele mogelijkheden van taal en communicatie, met als doel hen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Dit doen ze vanuit een aantal belangrijke waarden: toegewijd – vakkundig – in dialoog – doeltreffend – ambitieus.

samenwerking met andere organisaties
Kentalis werkt samen met de volgende instellingen en organisaties:

  • CIZ
  • OCW
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Steunpunt taal, spraak en horen Flevoland
  • Stichting beheer bewonersgelden
  • WEC-raad
  • Zorg in natura
  • Zorgplanner


Pedagogische werkwijze
Groepsgericht: de locaties de Marwindt en Martinus van Beek bieden onderwijs in groepen. De kinderen kunnen hier ook individueel geholpen worden maar er wordt in eerste instantie groepsgericht lesgegeven.

 

Individueel: Het diagnostisch centrum en de ambulante begeleiding zijn gericht op het individu: Je maakt hier afspraken met begeleiders en je wordt individueel geholpen. Meestal heb je hier ook een vaste begeleider.

 

Werkwijze
oor onderzoek door Kentalis heeft u een indicatie nodig van het bureau Jeugdzorg of het CIZ (centrum indicatiestelling zorg).

Kosten
Kosten kunnen worden ingediend bij de belastingdienst. Je moet het dan aangeven onder het kopje aftrek specifieke zorgkosten.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb