PGB (Persoons Gebonden Budget)

PGB
Het persoonsgebonden budget( PGB) is een bedrag dat u krijgt toegekend om zelf zorg in te kopen. U heeft hier volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) recht op.

Mensen kunnen met een persoonsgebondenbudget zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben. U bent dan binnen de aangegeven kaders vrij om zelf te bepalen waaraan u dit bedrag besteedt. U kunt dan bijvoorbeeld ondersteunende begeleiding, zorg of hulp inkopen voor uw kind. Met dit budget kunt u zelf bepalen wanneer, hoe lang en door wie u de zorg wil ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een PGB kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij Jeugdzorg.

Maak jouw eigen website met JouwWeb