MEE Integrale Vroeghulp

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Binnen Integrale Vroeghulp speelt de zogenoemde trajectbegeleider (of casemanager) een centrale rol. Hij of zij komt bij u thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw kind en uw gezinssituatie. Dit wordt vervolgens besproken in een team van deskundigen. Een team dat in elk geval bestaat uit een arts, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker en uw trajectbegeleider. U kunt zelf ook gewoon bij dit gesprek aanwezig zijn. Er is veel tijd en aandacht voor u, voor uw kind en uw situatie. Hierdoor ontstaat er een volledig beeld van wat uw kind nodig heeft.

Plan van aanpak
Het team maakt samen met u een plan van aanpak. Uw trajectbegeleider werkt het daarna verder met u uit. Via Integrale Vroeghulp komt u te weten wie uw kind verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. Door hun vele contacten kunnen ze u vaak ook snel doorverwijzen naar de juiste organisatie(s).

Trajectbegeleider
Bij dit alles wordt u steeds ondersteund door uw trajectbegeleider. Hij of zij coördineert alle hulp, en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en op de hoogte zijn. Hij of zij begeleidt u tot uw vragen beantwoord zijn, u zelf weer verder kunt of tot een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Integrale Vroeghulp, kijk dan eens op www.integralevroeghulp.nl. Hier vindt u ook meer gegevens over de organisaties die er bij u in de buurt bij betrokken zijn.

Preventief
Aarzel niet om contact op te nemen met Integrale Vroeghulp. Als er werkelijk problemen zijn, is het namelijk van groot belang dat u zo snel mogelijk passende begeleiding krijgt. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.

Samenwerking
Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van meerdere (per regio verschillende) organisaties. Alle partners werken vanuit hun eigen organisatie en brengen daarmee hun specifieke deskundigheid in. De kracht van de samenwerking is nu juist dat ze elkaar aanvullen.

Onafhankelijk
Integrale Vroeghulp is onafhankelijk. We bedoelen daarmee dat de partners ook verwijzen naar andere organisaties. Ze hebben namelijk maar één belang en dat is het belang van uw kind! Daarom is Integrale Vroeghulp in staat om, samen met u, precies díe instanties te vinden die u en uw kind verder helpen.

Kosteloos
Aan ondersteuning door Integrale Vroeghulp zijn voor u geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Neem contact op met Integrale Vroeghulp voor aanmelding, informatie of advies:
Telefoon: 088 633 00 18 
E-mail: arnhem@integralevroeghulp.nl 
Website: www.integralevroeghulp.nl 

Integrale Vroeghulp Nijmegen 
Postbus 31140 
6503 CC Nijmegen 

> wilt u de folder downloaden? ga naar: http://www.meegeldersepoort.nl/viewpage.asp?pag_id=628