Bureau Leerplicht

Bureau Leerplicht
Gemeente Nijmegen, afdeling Werk en Inkomen, Bureau leerplicht:
Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Algemeen telefoonnummer Gemeente Nijmegen:
024 - 14 024
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00.
Algemeen telefoonnummer Werk en Inkomen:
024 329 92 22

 Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00
Telefoonnummer Bureau leerplicht:
024 - 329 90 00
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30. Kantoorbezoek alleen op afspraak.

www.nijmegen.nl

leerplicht@nijmegen.nl

Doelgroep: Bureau leerplicht is voor kinderen van 5 t/m 16 jaar met leerplicht. Of t/m 18 jaar wanneer kinderen nog geen startkwalificatie (mbo, havo, vwo diploma) hebben.

Kinderen hebben een leerplicht van  5 t/m 16 jaar, vanaf het einde van de leerplicht heeft het kind kind tot en met 18 jaar een kwalificatieplicht. Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van werken en leren. Tenzij eerder de startkwalificatie behaald wordt, havo-, vwo-, mbo diploma, niveau 1 diploma's gelden niet als startkwalificatie

Voor zeer moeilijk lerende jongeren en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Zij mogen een programma op hun eigen niveau doorlopen en zijn daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Net als jongeren die het praktijkonderwijs volgen en in het bezit zijn van een getuigschrift of schooldiploma. Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen waardoor jongeren vrijstelling van inschrijving kunnen krijgen. Dit betekent dat jongeren met bijzondere omstandigheden niet op een school ingeschreven hoeven te worden. 

Bureau leerplicht is zowel groepsgericht als individueel gericht. Dit komt doordat de leerplichtwet/kwalificatiewet voor bijna alle kinderen geld. Maar in sommige gevallen is het individueel op een kind gericht.

Visie: Bureau leerplicht helpt gemeentes met het uitvoeren en controleren van de leerplichtwet /kwalificatieplicht, zodat elk kind krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Doelstelling: De leerplichtambtenaren die werken voor bureau leerplicht controleren of alle in Nijmegen wonende leerplichtige kinderen op een school zijn ingeschreven. Als kinderen ongeoorloofd niet aanwezig zijn op school is de directeur van de school verplicht bureau leerplicht te waarschuwen. Vervolgens starten leerplichtambtenaren een onderzoek en neemt contact op met de ouders/verzorgers.

Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, is hier geen wettige reden voor, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Bij 'luxeverzuim' (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een proces-verbaal extra groot. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen.

Samenwerkingsverbanden met andere organisaties: Bureau leerplicht werkt samen met scholen en het RMC (voortijdig schoolverlaten). Daarnaast werken ze ook samen met een vorm van jeugdhulpverlening, GGD en de Raad voor de Kinderbescherming.

Maak jouw eigen website met JouwWeb