Stichting verslavingsreclassering

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning.

Het stafbureau van de SVG ontwikkelt beleid en behartigt de belangen van haar lidinstellingen. Daarnaast is de SVG contractpartner van Justitie en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. 

Bij de SVG draait het om reclasseren met zorg. Waar hulp verleend wordt aan  verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van reclassering en verslaving. 

Juist door deze combinatie is de SVG een belangrijke partner voor Justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in het begeleiden van (ex-) gedetineerden tijdens en na hun straf.

Met haar werkzaamheden draagt de SVG bij aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij. Hoe? Door vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve reclasseringsbegeleiding en adequate nazorg.

Doelgroep:

De SVG begeleidt gedetineerden die verslaafd zijn, tijdens en na hun straf. Jaarlijks verwijst justitie ongeveer 16.000 personen naar de verslavingsreclassering. Een cliënt wordt toebedeeld aan de SVG als er sprake is van problematisch gedrag in relatie tot de verslaving en er een relatie is tussen delict en verslaving.

Missie:

De SVG draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen.

Samenwerkingspartners:

 De SVG bestaat uit elf regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning. Samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk. Het landelijk bureau is gevestigd in Amersfoort.

De instellingen zijn vaak onderdeel van de ggz. Een enkele is gefuseerd met de maatschappelijke opvang. Stuk voor stuk zorgen zij er mede voor dat overlast door (drugs)criminaliteit binnen gemeenten vermindert.

o.a. IrisZorg is een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. IrisZorg biedt alle vormen van behandeling en begeleiding, waaronder verslavingsreclassering, in de regio Zuid-, Midden- en Oost-Gelderland.(www.svg.nl)

Maak jouw eigen website met JouwWeb