Entrea

1.      Doelgroep:

Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

 

2.      Doel

Het doel is om uiteindelijk weer thuis te gaan wonen. Als dat niet gaat , zorgen wij voor een vervolgplek.

 

3.      Visie

Elk kind heeft rechten. Het kind met zijn recht op opvoeding, ontwikkeling, zorg en veiligheid staat bij hun centraal. Oplossingsgericht, doelgericht en systeemgericht zijn kenmerken van hun hulp. Hun hulp is activerend en aanvullend.

 

4.      Werkwijze

Jongeren gaan naar een pleeggezin dit kan in een netwerkpleeggezin dit is een pleeggezin die de jongere of de ouders al kent. Of ze gaan naar een bestandspleeggezin dit is een pleeggezin die voor het pleegouderschap kiezen zonder iets over de jongere te weten.

 

5.      Functionarissen

Iedereen kan pleegouder worden, zolang je een veilige situatie kan geven en in je verleden geen strafbare dingen hebt gepleegd.

 

6.      Doorverwijzingen en Samenwerking

Entréa werkt samen met de volgende instellingen:

  • Dunamis
  • De waarden
  • NIM maatschappelijk werk
  • Bureau jeugdzorg

 

7.      Wijze van Financiering:

De vergoeding die pleegouders krijgen worden door Entrea betaald.

 

8.      Contact:

Entrea Nijmegen

Meijhorst 6010

6537 KT Nijmegen

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb