Entrea

Entréa kun je binnen de jeugdzorg onderverdelen in:

1. Entréa -  Ambulante spoedhulp

2. Entréa -  Medisch KDV

3. Entréa – Ouder en kind training

4. Entréa – R75

5. Entréa – Vrij toegankelijke hulp

Algemene doelgroep:

Entréa biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Ondersteuning bij opvoeding-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen. Samen met het gezin bekijken wat mogelijk is.

Algemeen doel:      

Samen ze oplossingen te vinden en werken ze aan de doelen die door de opvoeder(s) en Bureau Jeugdzorg zijn gesteld. De naam Entrea staat voor een open organisatie die met de inzet van al haar medewerkers ouders en kinderen een stap verder helpt en zowel dat ze na loop van tijd zonder deze organisatie kunnen.
Algemene visie:

Oplossingsgericht, doelgericht en systeemgericht zijn kenmerken van hulp. De hulp is activerend en aanvullend. Entréa helpt het kind en zijn gezin bewust te worden van hun krachten en hulpbronnen en om deze zo goed mogelijk te (gaan) gebruiken. De opvatting van Entréa is dat de ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor hun kind en dat ieder mens kwaliteiten heeft die je moet stimuleren. Samen met het gezin stellen zij zich met vaste regelmaat de vraag: doen we het goede en doen we het goede goed? De hulp moet helpen. Samen met het gezin wordt de hulp regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Maak jouw eigen website met JouwWeb