Lindenhout

Missie en visie
'Sterk voor kinderen' is het uitgangspunt van de hulp van Lindenhout. Het is dan ook de basis van onze missie en visie.
Rechten, belangen, verlangen

 • De rechten van kinderen op verzorging, opvoeding, veiligheid en ontwikkeling ligt vast in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. De Jeugd & Opvoedhulp levert hieraan een deskundige bijdrage, doordat ze kinderen helpt opgroeien in hun eigen leefomgeving.
 • Kinderen hebben belangen: hun rechten moeten worden gewaarborgd door professionele inzet; ze moeten zich kunnen hechten en binden aan de natuurlijke ouders; er moet op tijd worden gezien wat fout gaat en er moet worden ingegrepen wanneer dat nodig is.
 • Kinderen verlangen ernaar gezien, gehoord en met respect behandeld te worden, het gevoel te hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt en niet alleen op initiatief van de hulpverlener.

Ouderschap en opvoederschap
Ouder word je vanzelf, opvoeder niet. Opvoeden veronderstelt dat ouders of verzorgers in staat zijn mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige mensen. Dat lukt ouders of verzorgers niet altijd. Wij gaan uit van de onlosmakelijke band tussen ouders en kinderen. En als opvoeden niet lukt, moeten anderen die taak tijdelijk overnemen. Dit onderscheid tussen ouderschap en opvoederschap maakt duidelijk wat ons werk is, en het legitimeert en limiteert ons werk.
In de samenleving, gericht op de toekomst
Wij doen ons werk midden in de samenleving. Onze medewerkers zijn zelf ook ouders/opvoeders. Waar onze kennis en kunde bij kan dragen aan het voorkomen, oplossen of verbeteren van problematische opvoed- of opgroeisituaties, komen wij tijdig in actie.\
Verantwoordelijk en deskundig
Wij kijken regelmatig terug op wat we doen en leren van cliënten en van elkaar. Wij richten ons op wat werkt en delen onze ervaringen met anderen. Wij zijn verantwoordelijk voor de vragen in de toekomst. Wij zijn daar alert op en nemen waar mogelijk initiatief. Door met cliënten doelen te realiseren maken wij onze ambities waar.
Kernboodschap
Waar wij voor staan en hoe wij werken, vatten wij samen in vier kernboodschappen, onze mission statements:

 1. Kinderen horen thuis
  Kinderen horen, als het kan, thuis te wonen. Ouders zijn en blijven (mede) verantwoordelijk voor het kind, ook als zij tijdelijk niet de opvoeders zijn. Wij betrekken ouders bij de hulpverlening. Wij kunnen al onze vormen van begeleiding, behandeling, training en therapie toevoegen aan de (tijdelijke) leefsituatie van het kind of de jongere, om daarmee het opgroeien en opvoeden te ondersteunen. Als dat niet kan, zoeken wij naar andere manieren om samen verder te gaan.
 2. Wij gaan uit van mogelijkheden
  Wij benutten en breiden uit wat goed gaat en wij zijn steeds op zoek naar nieuwe en betere antwoorden op vragen van cliënten. Deze vragen zijn heel divers. Ze eisen flexibiliteit en creativiteit van ons, ook in de wijze waarop wij de hulp organiseren. Daarom combineren wij hulpvormen als dat nodig is. Dat maakt ‘zorg op maat’ mogelijk.
 3. Wij laten niemand wachten
  Wij zijn toegankelijk, makkelijk bereikbaar en komen onze afspraken na. De cliënt heeft een snelle en eenduidige toegang tot het traject dat we samen met hem organiseren. Ook als wij meerdere hulpvormen inzetten, gaan we uit van één hulpverleningsplan, één dossier en één wijze van coördineren. Dit zorgt voor goede afstemming en samenhang tussen de verschillende onderdelen van de hulp en voor voortgang in de hulpverlening.
 4. Wij leren van elkaar
  Wij sluiten aan op de veranderingen in de samenleving. Wij staan open voor inzichten en kennis van cliënten en anderen. De grootte van onze organisatie biedt volop mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitwisselen van onze kennis en kunde. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op peil houden van onze professionaliteit, zodat wij kunnen bieden wat cliënten en de samenleving van ons vragen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb