Entrea

1.      Doelgroep:

Ouders en hun kinderen.

2.      Doel

Ouders en kinderen ondersteunen bij de opvoeding en omgaan met hun problemen.

3.      Visie

Elk kind heeft rechten. Het kind met zijn recht op opvoeding, ontwikkeling, zorg en veiligheid staat bij hun centraal. Oplossingsgericht, doelgericht en systeemgericht zijn kenmerken van hun hulp. Hun hulp is activerend en aanvullend.

4.      Werkwijze

Er zijn verschillende werkwijzen. Verschillende dingen die ouders kunnen aanvragen zijn:

  • Spelen en logeren in weekend en vakantie: Logeerhuis, Speelhuis, Dagopvang.
  • Woensdagmiddaggroepen: Specialistische buitenschoolseopvang, Tieneropvang
  • Individuele begeleiding: thuisbegeleiding, individuele advisering.
  • Trainingen: Sociale vaardigheidstraining, (faal)angstreductietraining, Impuls controle training, Brugklastraining (voor leerling gebonden financiering- rugzakje school) , ik ben speciaal.
  • Leren omgaan met een vorm van autisme: Ik ben speciaal, PDD bijeenkomsten voor ouderen/ verzorgers, PDD bijeenkomsten voor broertjes en zusjes, Psycho-educatie.                        

5.  Functionarissen

Iedereen kan pleegouder worden, zolang je een veilige situatie kan geven en in je verleden geen strafbare dingen hebt gepleegd.

6. Doorverwijzingen en Samenwerking

Entréa werkt samen met de volgende instellingen:

  • Dunamis
  • De waarden
  • NIM maatschappelijk werk
  • Bureau jeugdzorg

 7. Wijze van Financiering:

Ouders/verzorgers, scholen of andere belangstellenden kunnen de zorg zelf inkopen. In de meeste gevallen doen zij dit met behulp van een persoonsgebonden budget of leerling-gebonden financiering. Bureau Jeugdzorg neemt een indicatiebesluit en stuurt dit door naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor neemt een beslissing over het budget dat voor u beschikbaar is. Daar krijgt u in een toekenningbeschikking bericht van.

8. Contact:

Entrea Nijmegen

Meijhorst 6010

6537 KT Nijmegen