Gemeentelijke GezondheidsDienst


 

Onze doelgroepen zijn:

 -        Gezond leven: Mensen die extra gezondheidsrisico lopen; Mensen met problemen die zorg mijden.

-        Jeugd: Kinderen & jongeren van 0-19 jaar en hun ouders; Ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding;

-        Reizigers: Reizigers met verre bestemmingen;

-        Seksualiteit: SOA’s en vragen over seks

-        Milieu: Advies geven aan burgers, gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen, scholen, kinderdagverblijven en huisartsen bij het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van milieu 

Spreidingsgebied

De GGD Regio Nijmegen beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van inwoners uit:

Beuningen 
Druten 
Groesbeek 
Heumen 
Millingen aan de Rijn 
Mook en Middelaar 
Nijmegen 
Ubbergen 
West Maas en Waal 
Wijchen

      Onze activiteiten voeren we uit vanuit drie organisatieonderdelen:

►  Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

►  Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

►  Gezondheidsbevordering en Epidemiologie (GB&E) 

 

 

      GGD biedt informatie voor:
- gemeente
- werkgevers
- professionals
-jeugd
- kindercentra
- ouders
- reizigers
- scholen

 

      Missie en doel

De GGD Regio Nijmegen beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van inwoners uit tien regiogemeenten. Om deze missie waar te maken richten we onze aandacht op:

 

-        risicogroepen en risicowijken, want daar is de meeste gezondheidswinst te behalen;

-        mensen die zelf niet in staat zijn om de keuze voor een gezond leven te maken;

-        'evidence based practice': onze interventies baseren we op ervaringen uit de praktijk;

-        samenwerking met (regionale) partners, zo mogelijk en gewenst in een sturende rol;

-        samenwerking tussen onze afdelingen, door een integrale aanpak van activiteiten.

In opdracht van de tien gemeenten en van de landelijke overheid voert de GGD Regio Nijmegen een aantal wettelijke taken uit:

-        we zijn actief in het signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen;

-        we treden acuut op bij gevaar voor de volksgezondheid;

-        we maken zorg toegankelijk voor verschillende doelgroepen;

-        we bevorderen de samenwerking tussen partners die zich - net als ons - bezighouden met gezondheid en veiligheid.

 

      Werkterreinen

De GGD Regio Nijmegen is actief op tien werkterreinen, die we ook wel onze 'afdelingen' noemen: 

Jeugdgezondheidszorg 
Jeugdgezondheidszorg is veruit onze grootste afdeling. Wij bieden preventieve gezondheidszorg aan baby’s, peuters en schoolgaande kinderen (0-19 jaar). 

Infectieziektebestrijding 
Deze afdeling voorkomt uitbraak van infectieziekten. Als er toch een uitbraak is, voorkomen we verdere verspreiding. De GGD heeft ook een poli waar mensen anoniem terecht kunnen voor een SOA-test of -behandeling en voor een TBC-vaccinatie of -behandeling. 

Technische Hygiënezorg 
Wij voeren hygiëne-inspecties uit om ongezonde situaties en het ontstaan van infectieziekten te voorkomen. Onze inspecties richten zich op kindercentra, seksinrichtingen, tatoeage- en piercingshops en grootschalige evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse. 

Reizigersvaccinaties 
Wij zorgen ervoor dat reizigers de juiste vaccinaties krijgen voor het land dat ze bezoeken. 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
De afdeling OGGZ zorgt ervoor dat ‘sociaalkwetsbare inwoners’ niet langs de kant blijven staan, maar ook deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die verkommeren, mensen met schulden of zwervers. 

Meldpunt Bijzondere Zorg 
Het Meldpunt Bijzondere Zorg voorkomt en bestrijdt overlast door mensen die zorg nodig hebben, maar geen zorg willen of kunnen inschakelen. Samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties in de regio brengen we de hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang. 

Epidemiologie / Onderzoek 
Deze afdeling onderzoekt de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van alle mensen in de regio Nijmegen. Met de resultaten en onze adviezen helpen we gemeenten en andere instellingen om hun gezondheidsbeleid te ontwikkelen. 

Gezondheidsbevordering 
De afdeling Gezondheidsbevordering ontwikkelt voorlichtings- en preventieprogramma’s voor risicogroepen. Zo hebben we schoolprogramma’s over gezond eten en bewegen, roken en alcohol en homoseksualiteit. Ook hebben we speciale preventieprogramma´s voor SOA-bestrijding. 

Medische Milieukunde 
Onze medisch milieukundigen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid van mensen in onze regio. Denk bijvoorbeeld aan lucht- en bodemverontreiniging, stank- en geluidhinder, enzovoort. Ook adviseren wij gemeenten bij het bevorderen van een gezonde(re) leefomgeving. 

Forensische Geneeskunde 
Onze forensische specialisten doen, in opdracht van de gemeente, lijkschouwingen bij inwoners die een niet-natuurlijke dood zijn gestorven. Bijvoorbeeld bij een ongeval, moord, zelfmoord of euthanasie.

 

      Pedagogische visie: http://www.ggd-nijmegen.nl/Jeugd/Home

 

 

      De werkwijze van GGD is groepsgericht. Er worden dingen ondernomen in groepen en de GGD zorgt ervoor dat mensen die bepaalde problemen hebben ergens in de regio Nijmegen terecht kunnen.

      Wijze van financiering: alles wordt volledig betaald door de gemeente.

      Informatiefilm GGD + Opvoedingsondersteuning  

 

      Adressen GGD

Vestiging: Het adres van onze hoofdvestiging is Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen.  
We zijn geopend op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

Postadres 
Postbus 1120 
6501 BC Nijmegen 
Telefoon: (024) 329 72 97 
Fax: (024) 322 69 80 
E-mail: 
ggd@ggd-nijmegen.nl

Maar je kunt voor veel meer dingen terecht bij de GGD. Denk aan een uitleenpunt voor voorlichtingsmateriaal, de jeugdgezondheidszorg, reizigersadvies en vaccinaties, Tuberculosebestrijding, informatie over Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen(SOA’s), infectiebestrijding en medische milieukunde. Hieronder staan alle nummers.

Uitleenpunt Voorlichtingsmateriaal 
Advies en uitleen (les)materiaal 
Maandag en woensdag van 13.00-16.30 uur (tijdens schoolvakanties gesloten) 
Telefoon: 024-329 72 25

Jeugdgezondheidszorg 
Informatie, advies en afspraken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur 
Telefoon: 024-329 71 11

Reizigersadvisering en vaccinaties 
Telefonische afspraken: maandag t/m vrijdag 
Van 08.30-11.30 uur en van 12.30-15.30 uur (dinsdagmiddag van 12.30-14.00 uur) 
Telefoon: 024-329 71 30 (24-uurs informatie) 

Openingstijden bezoekers
:

  • Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen: maandag t/m vrijdag 
    Van 08.00-12.00 uur en van 12.30-16.00 uur  
    Let op: dinsdagmidag van 12.30-14.30 uur en ook 's avonds van 17.00-20.15 uur 
  • Carbatinastraat 4, 6679 GM Oosterhout (gebouw CWZ-poli): vrijdag van 08.15-15.30 uur

Tuberculosebestrijding 
Afspraken en informatie 
Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30-15.00 uur 
Telefoon: 024 � 329 71 10

Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) 
Afspraken en informatie 
Maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur 
Telefoon: 024-329 71 20

Infectieziektebestrijding 
Informatie 
Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur 
Telefoon: 024-329 71 26

Medische Milieukunde 
Informatie 
Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur 
Telefoon: 024-329 72 97

      Adressen Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Nijmegen richt zich op kinderen van 0-19 jaar en hun ouders. Deze zorg bieden we vanuit onze JGZ-dependances. Hieronder vindt u een overzicht van onze dependances. Afspraken op deze dependances kunt u maken via ons bedrijfsbureau: 024 – 329 71 11.

Aldenhof 
Aldenhof 62-01 (0-4 jaar) 
6537 DJ NIJMEGEN 

Beek 
Roerdompstraat 6F (0-19 jaar) 
6573 BH BEEK  

Beneden Leeuwen 
Rozenstraat 18 (0-19 jaar) 
6658 WX BENEDEN LEEUWEN 

Beuningen 
Leigraaf 4 (0-19 jaar) 
6641 DH BEUNINGEN  

Druten 
Irenestraat 40A (0-19 jaar) 
6651 XL DRUTEN 

Ewijk  
Den Elt 17h (0-19 jaar) 
6644 EA EWIJK 


Groesbeek  
Gezondheidscentrum (0-19 jaar) 
Op de Paap 10 
6562 AL GROESBEEK 

Hatert  
Zijpendaalstraat 1 (0-19 jaar) 
6535 PS NIJMEGEN 

Heidebloem  
Citroenvlinderstraat 46 
6533 SZ NIJMEGEN 

Lent  
Queenstraat 37B (0-4 jaar) 
6663 HA LENT 

Lindenholt    
Horstacker 14-50 (0-4 jaar) 
6546 EK NIJMEGEN 
Zellersacker 10-03 (4-19 jaar, incl. logopedie) 
6546 HA NIJMEGEN 

Malden   
Kerkplein 8 (0-19 jaar) 
6581 AC MALDEN  

Millingen 
Heerbaan 115 (0-4 jaar) 
6566 EG  MILLINGEN A/D RIJN 


Mook 
Groesbeekseweg 12 (0-12 jaar) 
6585 KG MOOK 

Nijmegen 
Prof. Molkenboerstraat 9 (0-19 jaar) 
6524 RN NIJMEGEN 

Oosterhout 
Pijlpuntstraat 1 (0-4 jaar) 
6558 XJ NIJMEGEN 

Wolfskuil 
Wolfskuilseweg 275 (0-4 jaar) 
6542 AA NIJMEGEN 

Wijchen 
Huissteden 1452 (0-4 jaar) 
6605 HL WIJCHEN 
E. van Nassaustraat 20 (0-19 jaar) 
6602 GW WIJCHEN 

 

Onderwerpen over kinderen in alle leeftijden:

 

 

 

Onderwerpen over kinderen in de leeftijd 4-19 jaar: 

 

 Adressen

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen van nul tot negentien jaar. Deze zorg bieden we vanuit onze JGZ-locaties.

U kunt een afspraak maken bij één van de JGZ-locaties van GGD Regio Nijmegen via het centrale telefoonnummer 024 – 329 71 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur)
   
U ziet eerst achtereenvolgens een overzicht van:

 

1. Consultatiebureaus (0 tot 4 jaar)
2. JGZ-locaties (4 tot 19 jaar)

 

Consultatiebureaus (0 tot 4 jaar)

Aldenhof 
Aldenhof 62-01
6537 DJ NIJMEGEN 

Beek 
Roerdompstraat 6F 
6573 BH BEEK  

Beneden Leeuwen 
Rozenstraat 18  
6658 WX BENEDEN LEEUWEN 

Beuningen 
Leigraaf 4  
6641 DH BEUNINGEN 

Druten 
Irenestraat 40A  
6651 XL DRUTEN 

Ewijk  
Den Elt 17h  
6644 EA EWIJK 

Groesbeek 
Op de Paap 10 
6562 AL GROESBEEK 

Hatert  
Zijpendaalstraat 1  
6535 PS NIJMEGEN 

Lent (Visveld)
Queenstraat 37B 
6663 HA LENT

Horstacker 
Horstacker 14-50 
6546 EK NIJMEGEN 

 

 

 

JGZ-locaties (4 tot 19 jaar)

Malden  
Kerkplein 8
6581 AC MALDEN  
  
Millingen 
Heerbaan 115  
6566 EG MILLINGEN A/D RIJN 
    

Molkenboer
Prof. Molkenboerstraat 9 
6524 RN NIJMEGEN

Mook 
Groesbeekseweg 12  
6585 KG MOOK 

Oosterhout 
Pijlpuntstraat 1
6558 XJ NIJMEGEN 

 

Voorzieningenhart 't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS NIJMEGEN

Wolfskuil 
Wolfskuilseweg 275  
6542 AA NIJMEGEN 

Wijchen (Emilia)
E. van Nassaustraat 20  
6602 GW WIJCHEN 
    
Wijchen (Huissteden)
Huissteden 1452
6605 HL WIJCHEN 

 

 

 

Aldenhof 
Aldenhof 62-01
6537 DJ NIJMEGEN 
   

Beek 
Roerdompstraat 6F 
6573 BH BEEK  

Beneden Leeuwen 
Rozenstraat 18  
6658 WX BENEDEN LEEUWEN 

Beuningen 
Leigraaf 4  
6641 DH BEUNINGEN 

Druten 
Irenestraat 40A  
6651 XL DRUTEN 

Ewijk  
Den Elt 17h  
6644 EA EWIJK 

Groesbeek 
Gezondheidscentrum
Op de Paap 10 
6562 AL GROESBEEK 

 

Hatert  
Zijpendaalstraat 1 

6535 PS NIJMEGEN 

Interacker 
Zellersacker 10-03 
6546 HA NIJMEGEN

 

Malden  
Kerkplein 8
6581 AC MALDEN

 

Millingen 
Heerbaan 115  
6566 EG MILLINGEN A/D RIJN 

Molkenboer
Prof. Molkenboerstraat 9 
6524 RN NIJMEGEN

 

Mook 
Groesbeekseweg 12  
6585 KG MOOK 

 

Voorzieningenhart 't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS NIJMEGEN

Wijchen (Emilia)
E. van Nassaustraat 20  
6602 GW WIJCHEN 

 

Wolfskuil 
Wolfskuilseweg 275  
6542 AA NIJMEGEN   

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb