Maartenskliniek (Kind in beeld)

Veel kinderen in Nederland lijken zich als vanzelf te ontwikkelen. Maar er zijn ook een heleboel kinderen waar ouders of school (bijvoorbeeld de leerkracht) zich zorgen maken over de ontwikkeling van het kind. Soms gaat dat vanzelf over maar er kunnen ook dingen terug blijven komen. Het is niet altijd duidelijk waar het precies om gaat, als ouders en/ of school blijft u bezorgd of ontevreden over hoe het met uw kind gaat. Dit kan op een specifiek gebied van de ontwikkeling van uw kind gaan, bijvoorbeeld tijdens schoolse vaardigheden, maar kan ook op meerdere gebieden of om het totale functioneren van uw kind gaan.

 

Sterk in beweging
De slogan van de Sint Maartenskliniek is 'sterk in beweging'. Als organisatie staan we niet stil. Patiënten en overheid vragen om een zorgsector die de behoeften van de patiënt als uitgangspunt neemt. We streven naar goede zorg voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

 

Wat bieden we?
Voor de ouders met ontwikkelingsvragen over hun kind of ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, kan het team van Zoom-in een oplossing bieden. Een team van professionals uit de sectoren zorg, onderwijs en begeleiding brengen in een periode van 3 weken uw kind in beeld. Zowel de sterke als de zwakke punten van het kind op de verschillende ontwikkelingsdomeinen (motoriek, cognitie en gedrag) worden hierin meegenomen. De hulpvragen van u als ouders en de eventuele vragen vanuit school zijn het centrale uitgangspunt van dit traject. Door middel van deze hulpvragen willen we uw zorg of de zorg van de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk in kaart brengen en de adviezen daarop afstemmen.

 

Doelgroep
Kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) die op het gebied van school- en/of bewegingsvaardigheden beperkt worden in hun ontwikkeling.

 

Doelstelling
Onze expertise willen we vooral inzetten op het gebied van screening en advies. De behandeling willen we zoveel mogelijk organiseren in de directe omgeving van uw kind zoals bij u thuis, op de school van het kind, op eventuele sportclubjes of de eerstelijns therapeut waarbij uw kind al bekend is. In ons team is een Kind-Ouder-ondersteuner werkzaam die het belang van u als ouders en het belang van het kind in het team vertegenwoordigt en daarnaast als trajectbegeleider optreedt.

 

Het team
Het team van Zoom-in bestaat uit een kind-ouder-ondersteuner, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopedist, (evt. maatschappelijk werker), orthopedagoog en een ambulant begeleider die nauw samenwerken onder leiding van een revalidatiearts. Doordat de verschillende teamleden nauw samenwerken wordt de totale ontwikkeling van het kind in beeld gebracht waardoor fragmentatie van zorg en adviezen voorkomen wordt.


Werkwijze
De verwijzing wordt gedaan door huisarts of specialist. Samen met het kind komt u in totaal twee dagen naar het expertisecentrum. Het traject vanaf de beslissing te starten met screenen tot het afsluitend adviesgesprek duurt 3 weken. Na het adviesgesprek zorgt de orthopedagoog ervoor dat er contact wordt opgenomen met de school van het kind en geeft u en school eventueel aanvullende informatie over mogelijkheden voor ondersteuning op school.

 

Wat hebben wij nodig?
1. Verwijzing van huisarts of specialist. Met een volledige voorgeschiedenis: onderzoeken door specialisten in het verleden (ook gedragskundige) en de uitslagen daarvan, eventueel een uitdraai van het journaal door de huisarts.
2. Beschikbare actuele onderwijsgegevens bij ouders, met name welk type onderwijs, grootte van de klassen, hoeveel leerkrachten zijn er betrokken bij de klas.
3. Het groeiboekje 

 

Subsidies en kosten
-         Door overheid gesubsidieerd
-         de kosten van uw behandeling worden vergoed als de zorgverzekeraars in de lijst staat
          met gecontracteerde zorgverzekeraars.

 

Contact en adres
Bezoekadres                              Postadres
Hengstdal 3                              Postbus 9011
6522 JV Nijmegen                     6500 GM Nijmegen

             www.maartenskliniek.nl

kind-ouder-ondersteuner: J. van Breukelen, telefoonnummer (024) 327 27 17

e-mailadres  j.vanbreukelen@maartenskliniek.nl