Bredervoort

LSG-Rentray (voorheen de Leo Stichting Groep en Rentray, gefuseerd per 1 januari 2010) is een multisectorale jeugdzorgorganisatie met ruim 1600 medewerkers.
Vanaf de diagnose nemen de medewerkers van LSG-Rentray de regie en verzorgen zij aaneengesloten trajecten voor elke jongere. Dat betekent meer helderheid en continuïteit in de hulpverlening en behandeling. Met als uiteindelijk doel: de terugkeer van de jongere in de samenleving.
Visie
Alléén door het aanbieden van een aaneengesloten zorgtraject kunnen we de jongere met ernstige gedragsproblemen de behandeling en begeleiding geven waar hij/zij recht op heeft: één ingang voor diagnose en behandeling en een geïntegreerde aanpak. Dat vereist in het versnipperde jeugdzorgveld een sterke en ambitieuze regisseur.